Advertising

Conditions (under construction)

ONDER CONSTRUCTIE; ter voorbereiding . . .inhoudelijk

Waarschuwing: voor volwassenen. En adverteerders

Waarschuwing – de inhoud heeft een expliciet seksueel karakter. Deze website omvat informatie, links, afbeeldingen en filmpjes met expliciet seksueel materiaal. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dit materiaal u beledigt of het bekijken van dit soort materiaal in uw gemeenschap verboden is, ga dan niet verder.

Voordat u verder gaat, dient u de volgende voorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan:

Ik ben 18 jaar of ouder.
Het materiaal met een expliciet seksueel karakter dat ik bekijk is voor persoonlijk gebruik en ik geef dit materiaal niet vrij aan minderjarigen.
Ik wens expliciet seksueel materiaal te ontvangen/bekijken.
Ik ben ervan overtuigd dat het mijn onvervreemdbaar recht is om als volwassene expliciet seksueel materiaal te ontvangen/bekijken.
Ik ben ervan overtuigd dat seksuele daden tussen volwassenen die hiervoor toestemming geven niet beledigend of obsceen zijn.
Alleen ik ben verantwoordelijk voor alle onjuiste openbaringen of juridische consequenties dan ook van het bekijken, lezen of downloaden van materiaal op deze site.

Bovendien kunnen deze website en zijn partners niet aansprakelijk worden gesteld bij welke juridische consequenties dan ook die voortkomen uit frauduleus bezoek aan of gebruik van deze website.

Deze waarschuwingspagina stelt een wettelijke overeenkomst vast tussen de website en uzelf en/of welke zaak dan ook waarin u een juridisch belang of aandelen heeft.

Indien een onderdeel van deze overeenkomst nietig wordt verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, wordt de uitvoering van de andere onderdelen van de overeenkomst daarbij niet beïnvloed.

Alle uitvoerders op deze site zijn ouder dan 18 jaar, hebben toestemming gegeven om te worden gefotografeerd en/of gefilmd, hebben een contract getekend en bewijs geleverd van hun leeftijd, zijn ervan overtuigd dat het hun recht is om deel te nemen aan seksuele daden met het oog op vermaak en voorlichting van andere volwassenen en zijn ervan overtuigd dat het uw recht is als volwassene om naar hen te kijken terwijl zij doen wat volwassenen doen.

De filmpjes en afbeeldingen op deze site zijn bedoeld om te worden gebruikt door verantwoordelijke volwassenen en bieden seksueel vermaak. De afbeeldingen en filmpjes op deze website beelden echte mensen en hun gedrag uit, wanneer zij in fantasierijke situaties terechtkomen.

Alle uitvoerders krijgen de mogelijkheid zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen zonder dat ze daar zelf voor moeten betalen, en dit binnen een redelijke tijdsduur voor de uitoefening van de activiteiten.

Alle activiteiten wordt georganiseerd en besproken voordat er gefilmd wordt en we doen onze uiterste best de gezondheid en veiligheid van de uitvoerders te garanderen.

-geen-

Advertising

Advertising